„Świat Montessori"

Niepubliczne Przedszkole Złotokłos

Niepubliczne Przedszkole „Świat Montessori” powstało w 2001 roku. Na początku funkcjonowało pod nazwą „Klub przedszkolaka”, a od 2003 roku jako „Przedszkole pod jabłonką”.

Od września 2014 staliśmy się przedszkolem montessoriańskim. Nasza placówka mieści się we wsi Złotokłos – z dala od ruchliwych ulic i zgiełku miasta. Od 1986 roku nieprzerwanie pracujemy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

Prowadząc nietuzinkową placówkę stawiamy sobie wysokie wymagania w
zakresie edukacji dzieci. Drogowskazem dla nas jest pedagogika Marii
Montessori, która odnosi się z wielkim szacunkiem do pracy jaką musi wykonać dziecko w procesie dorastania.

Przyjmujemy dzieci od 2,5 do 6 roku życia. Otwieramy serca i umysły na
indywidualne potrzeby każdego dziecka. Naszym dzieciom zapewniamy
takie warunki i atmosferę, które zaspakajają ich potrzeby i pomagają rozwijać ich możliwości.

Metoda Marii Montessori to: 
• Dom dla dzieci, w którym młodzi ludzie rozwijają się w sposób indywidualny. Proces ten polega na samokształceniu podczas pracy ze specjalnie przygotowanymi pomocami.

• Absorbujący umysł czyli wykorzystanie specyficznych faz rozwojowych dla budowania inteligencji umysłu. Już nigdy więcej dziecko nie dostaje takiej szansy.

• Tworzenie społeczności przez przebywanie w grupie mieszanej wiekowo. Młodsi uczą się od starszych, starsi są przewodnikami młodszych.

• Dziecko rejestruje wszystkie wrażenia, a nauka odbywa się nieświadomie i mimowolnie. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie otoczenia.

• Każde Dziecko w tym wieku ma swój czas na naukę liter, liczenie, poznawanie świata. Trzeba tylko stworzyć mu odpowiednie warunki wtedy dzieci uczą się chętnie i bez wysiłku.

• Dzieci mają wybór tego czym będą się zajmowały, miejsca w którym chcą pracować, decydują ile czasu chcą na to poświęcić dzięki temu nie nudzą się i chętnie podejmują wyzwania.

• Bardzo jasne zasady i wyznaczone granice takie jak szacunek dla innych, nie przeszkadzanie kolegom w pracy i odkładanie pomocy na miejsce pozwalają na pracę w spokoju i skupieniu.

• Dzieci znają swoją wartość. Nie potrzebujemy systemu nagród i kar.

Tworzymy jedną społeczność, w ramach której organizujemy wspólne
wyjazdy i spotkania rodzin

Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni, ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych.

Maria Montessori.

Niepubliczne Przedszkole
Świat Montessori Złotokłos

Skontaktuj się z nami

Phone: +48 509 723 815
Email: przedszkole@swiatmontessori.pl

© Copyright 2017 ŚwiatMontessori.pl - All Rights Reserved

mobirise.com free website creator